Dokumentai

VšĮ Rokiškio PSC paslaugų teikimo planas

Finansinės ataskaitosDokumentai
Direktoriaus metinė veiklos ataskaita 2019 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.
Direktoriaus metinė veiklos ataskaita 2018 m.
Direktoriaus metinė veiklos ataskaita 2017m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.
VšĮ Rokiškio PSC darbo apmokėjimo tvarka
Dienos stacionaro taisyklės
Vidaus tvarkos taisyklės
Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės
VšĮ Rokiškio PSC darbuotojų etikos taisyklės
VšĮ Rokiškio PSC elgesio kodeksas
Mokamų paslaugų kainos
VšĮ Rokiškio PSC asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklės
VšĮ Rokiškio PSC atvejo vadybos, teikiant pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, tvarka
Licencijos
Valdymo struktūra
VšĮ Rokiškio PSC įstatai
VšĮ Rokiškio PSC pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka