Dokumentai

Finansinės ataskaitosDokumentai
2021 m. finansinė veiklos ataskaita
2021 m. VšĮ Rokiškio PSC direktoriaus veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.
2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita
2019 metų finansinės būklės ataskaita
2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.
Direktoriaus metinė veiklos ataskaita 2018 m.
Direktoriaus metinė veiklos ataskaita 2017m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.

VšĮ Rokiškio PSC darbo apmokėjimo tvarka
Dienos stacionaro taisyklės
Vidaus tvarkos taisyklės
Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės
VšĮ Rokiškio PSC darbuotojų etikos taisyklės
VšĮ Rokiškio PSC elgesio kodeksas
Mokamų paslaugų kainos
VšĮ Rokiškio PSC asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklės
VšĮ Rokiškio PSC atvejo vadybos, teikiant pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, tvarka
Licencijos
Valdymo struktūra
VšĮ Rokiškio PSC įstatai
VšĮ Rokiškio PSC pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka
VšĮ Rokiškio PSC mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka
Informacija apie visas įstaigas, teikiančias medicinines reabilitacijos paslaugas kontaktiniai duomenys
Dėl pacientų Akreditavimo tarnybai teikiamų skundų
2021 m. VšĮ Rokiškio PSC direktoriaus veiklos ataskaita
VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro nemokamų paslaugų teikimo tvarka