Korupcijos prevencija

 

2021 -2023 m. korupcijos prevencijos programa

2015-2017 m. programa

2018-2020 m. programa

Všį Rokiškio psichikos sveikatos centro korupcijos prevencijos 2021 – 2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2017 metus

VšĮ ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2022 METŲ I PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2021 METŲ II PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2021 METŲ I PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2020 METŲ II PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2020 METŲ I PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2019 METŲ I PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2018 METŲ I PUSMETĮ

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę.

Informacija į ką kreiptis susidūrus su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Korupcija

Korupcijos pasireiškimo tikimybė VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centre vertinimas 2021-2022 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centre 2020 – 2021 m

VšĮ Rokiškio PSC darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

VšĮ Rokiškio PSC dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo registravimo, saugojimo ir ekspotavimo tvarkos aprašas

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro nulinės tolerancijos korupcijai politika