Korupcijos prevencija

 

2021 -2023 m. korupcijos prevencijos programa

2015-2017 m. programa

2018-2020 m. programa

Všį Rokiškio psichikos sveikatos centro korupcijos prevencijos 2021 – 2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2017 metus

ATASKAITA UŽ 2021 METŲ II PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2021 METŲ I PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2020 METŲ II PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2020 METŲ I PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2019 METŲ I PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2018 METŲ II PUSMETĮ

ATASKAITA UŽ 2018 METŲ I PUSMETĮ